Ankara Şube Genel Kurula Çağrı

Tekin Akpolat’a Türkiye 3. Madalyası
28/02/2021
Adana Şube Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
02/03/2021

Tarsus Amerikan Koleji Mezunları Derneği Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul’u(İçişleri Bakanlığı Covid-19 tedbirleri uygulamaları dikkate alınarak) 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 18.00’de “Mustafa Kemal Mah.2079.Cadde, Via Green İş Merkezi, No:2,Kat:7, B-54, Çankaya, Ankara” adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı aynı gündemle, 22 Mart 2021 Pazartesi günü, aynı adreste ve saat 18.00’de gerçekleştirilecektir. 

Saygılarımızla

TAC Mezunlar Derneği

Ankara Şubesi

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Heyetinin Oluşturulması

3- Geçmiş Dönem Yönetim ve Faaliyet

Raporlarının Okunması

4- Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası

5- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

6- Dilek ve temenniler

7- Kapanış