TAC Mezunlar Derneği Bursları

TAC Mezunlar Derneği’nin verdiği burslar 3 gruptadır:

 • Tuğla Bursu (LGS sınavı ile okula ilk girişte verilir)
 • Dinamik Burs
 • Üniversite Bursu

Burs şartları ve başvuru linkleri aşağıdadır.

TUĞLA BURSU

 • TAC Mezunlar Derneği ‘Tuğla Bursu’, LGS sınavında başarılı olarak Tarsus Amerikan Koleji’nde okumaya hak kazanan ve okumak için maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere 5 yıl boyunca verilen ve okul ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız eğitim bursudur.
 • Başvurular Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği’nin www.tac-alumni.org sayfasından online olarak yapılır. Son başvuru tarihi okulun kayıt takvimine göre ilk kesin kayıt tarihinden önce tamamlanacak şekilde her yıl web sayfasında açıklanır.
 • Başvurular; başarı ve ihtiyaç kriterleri esas alınarak; TAC Mezunlar Derneği, Tarsus Amerikan Koleji Okul İdaresi ve Sağlık Eğitim Vakfı temsilcilerinden oluşan ‘Tuğla Burs Komisyonu’ tarafından karara bağlanarak yönetim kurulunca onaylanır.
 • Öğrencinin sınıfta kalması ya da disiplin cezası alması durumunda burs kesilir.

Tuğla Bursuna başvurmak için tıklayınız:

DİNAMİK BURSLAR

TAC Mezunlar Derneği Dinamik burslarına; derneğimizin asil veya doğal üyelerinin, maddi destek olmaksızın Tarsus Amerikan Koleji ve SEV İlköğretim Okulu’nda okuma şansı olmayan çocukları için başvurulabilir. a-) Doğal Üye: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, en az on sekiz yaşında olan ve TAC, Talas, Tarsus-SEV okullarından birinde en az bir öğretim yılı okumuş olanlardır. Doğal üyeler, asil üye statüsünü kazanmaları koşuluyla dernek merkez ve şube organlarına seçme, seçilme ve genel kurula katılma hakkını da kazanırlar. b-) Asil Üye: Doğal Üyelik koşullarına sahip olup, yıllık üyelik aidatını ödeme koşulu ile birlikte, bu tüzükte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getiren gerçek kişiler ile yine medeni hakları kullanma ehliyetine sahip yıllık üyelik aidatını ödeme koşulu ile birlikte, bu tüzükte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişilerdir.

 • Dinamik Burs bir yıl için tahsis edilir. Devamı için yeniden başvurulabilir. Ancak; burs imkanından daha fazla üyemizin yararlanabilmesi için daha önceden burs almamış olanlara öncelik verilir.
 • İhtiyaç kriterini karşılayan adaylar arasında yapılacak olan değerlendirme sonucunda okul eğitim ücretinin en fazla üçte biri kadar burs tahsis edilebilir.
 • Başvurular TAC Mezunlar Derneği’nin www.tac-alumni.org web sayfasında ilgili formun doldurulmasıyla derneğe yapılır.
 • Başvurular TAC Mezunlar Derneği’nin www.tac-alumni.org web sayfasında ilgili formun doldurulmasıyla derneğe yapılır.

Dinamik Bursa başvurmak için tıklayınız

Derneğimizin verdiği üniversite bursları çeşitleri şunlardır:

 1. Genel Üniversite Bursu : ( Başvuru için tıklayınız )
 2. Ankara Şubesi Üniversite Bursu:  ( Başvuru için tıklayınız )
 3. Cemile Aksoy Üniversite Bursu:  ( Başvuru için tıklayınız )
 4. Ahmet Ziya Akyıl (AZA) Eğitim Bursu:  ( Başvuru için tıklayınız )

Üniversite bursları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdadır:

TAC Mezunlar Derneği Üniversite burslarına; yüksek okul ve üniversitelerde okuyan derneğimizin doğal veya asil üyeleri başvurulabilir.

a-) Doğal Üye: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, en az on sekiz yaşında olan ve TAC, Talas, Tarsus-SEV okullarından birinde en az bir öğretim yılı okumuş olanlardır. Doğal üyeler, asil üye statüsünü kazanmaları koşuluyla dernek merkez ve şube organlarına seçme, seçilme ve genel kurula katılma hakkını da kazanırlar.

b-) Asil Üye: Doğal Üyelik koşullarına sahip olup, yıllık üyelik aidatını ödeme koşulu ile birlikte, bu tüzükte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getiren gerçek kişiler ile yine medeni hakları kullanma ehliyetine sahip yıllık üyelik aidatını ödeme koşulu ile birlikte, bu tüzükte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişilerdir.

Üniversite Bursları bir yıl için tahsis edilir. Gündelik harcamaları karşılamaya yönelik olup okul ücretini kapsamaz. Devamı için yeniden başvurulabilir. Ancak; burs imkanından daha fazla üyemizin yararlanabilmesi için daha önceden burs almamış olanlara öncelik verilir. Üniversite Bursları yüksekokulun bitirilmesini takip eden 2 yıl ödemesiz olmak üzere, kaç yıl destek alınmış ise, o kadar süre içerisinde geri ödenir. Bununla ilgili olarak öğrenci ve velisinden bir taahhütname alınır.

Başvurular TAC Mezunlar Derneği’nin www.tac-alumni.org web sayfasında ilgili formun doldurulmasıyla derneğe yapılır. Başvurular, en geç 15 Eylül 2023 tarihine kadar yapılmalıdır.

Yurtiçi Üniversite burs miktarı 2023/24 dönemi için 1000 TL’dir. Bu miktar yıl içerisinde mezunlar derneği tarafından günün şartlarına göre yeniden değerlendirilebilir.

TAC MEZUNLAR DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ ÜNİVERSİTE BURSU

Yukarıda belirtilen üniversite bursları kriterlerini yerine getirmekle birlikte, Ankara’da eğitimini sürdürmeyi planlayan üyelerimizin başvurabileceği ve derneğimizin Ankara Şubesinin katkılarıyla oluşturulan burstur.

Burs miktarı 2023/24 dönemi için aylık 1000TL olup, 9 ay boyunca ödenir.

CEMİLE AKSOY ODTÜ BURSU

Yukarıda belirtilen üniversite bursları kriterlerini yerine getirmekle birlikte, ODTÜ’de eğitimini sürdürecek kız öğrencilerin başvurabileceği ve mezunumuz Ataman Aksoy’un desteğiyle oluşturulan burstur. Seçilen öğrencinin üniversite eğitimi boyunca devam eder.

Öğrenci her yılın değerlendirme sonuçlarıyla birlikte derneğe başvurur.

Burs miktarı 2023/24 dönemi için aylık 1000 TL olup, 9 ay boyunca ödenir ve dernek yönetim kurulunca günün şartlarına göre her yıl yeniden belirlenir.

ÜNİVERSİTE BURSLARINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AHMET ZİYA AKYIL (AZA) EĞİTİM BURSU

1968 Tarsus Amerikan Koleji Mezunu, Ahmet Ziya Akyıl’ın anısını yaşatmak ve gençleri Temel Bilimler’e yönlendirmek amacıyla 1968 Tarsus Amerikan Koleji mezunu sınıf arkadaşları tarafından düzenlenmiştir.

ÖĞRENCİ SEÇİM KOŞULLARI:

 • Eğitim bursu 2023/24 akademik yılında başlatılacaktır.
 • Öncelikli koşul öğrencinin Tarsus Amerikan Koleji mezunu olması ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen -Edebiyat Fakültesine bağlı aşağıda belirtilen bölümlerde lisans eğitimi yapması gerekmektedir. ODTÜ seçeneği dışında belirtilen Anabilim/Bilim dallarında lisans eğitimi yapması halinde eğitim bursu verilecektir.
 • Çift ana dal seçimi kabul edilebilir, ana dalların birisinin listede belirtilen Anabilim/Bilim dallarından olması şarttır.
 • Burs, bir öğrenciye verilecek olup birden fazla aday başvurması halinde kurulacak jüri karar verecektir.
 • Bu bir eğitim destek fonu olup başarıya bağlı değildir. Öğrencinin dönem, yıl kaybı halinde fon kesilmeyecek mezun oluncaya kadar devam edecektir.
 • Eğitim bursu alan öğrenci ile başta TAC ’68 mezunları olmak üzere diğer TAC mezunları yakın ilişki kuracak, mentorluk yaparak öğrencinin sosyal, akademik, sanatsal ve diğer konularda gelişimi için yardımcı olacaklardır.
 • Eğitim desteği alan öğrenci belirlenen temel bilimler dışında diğer bir bölüme geçerse destek sonlandırılacaktır.

Burs Miktarı

 • Takvim yılı boyunca 10 ay,250 $ karşılığı o günkü kur üzerinden Türk lirası (TL) olarak ödenecektir.
 • İlk akademik yıl başında, bir defaya mahsus olmak üzere, laptop bilgisayar alınacaktır.
 • Yıllık üniversite harçları,ders kitapları karşılanacaktır.
 • Gerektiğinde yaz, okulu, ERASMUS, ve benzeri eğitim programları için destek verilecektir.
 • Gerekli hallerde koşullarda değişiklik yapma yetkisi bu desteği sağlayan gruba aittir.
 • Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı kapsamında suç sayılan eyleme karışması veya öğrencisi olduğu Üniversitede disiplin cezası alması halinde destek kesilir.

Tercih edilen ÜNİVERSİTE ve BÖLÜMLER

 • 1.ODTÜ; Fizik/Kimya/Moleküler Biyoloji ve Genetik/Biyolojik Bilimler/Matematik/İstatistik
 • 2.Ankara Üniv. ;Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik/İstatistik/Astronomi-Uzay Bilimleri
 • 3.Bilkent Üniv.; Fizik/Kimya/Matematik/Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • 4.Boğaziçi Üniv.; Fizik/Kimya/Matematik/Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • 5. Hacettepe Üniv.; Kimya/Biyoloji/Matematik/İstatistik
 • 6.İstanbul Üniv.; Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik/Moleküler Biyoloji ve Genetik/Astronomi-Uzay Bilimleri
 • 7. İTÜ; Fizik Müh./Kimya/Matematik/Moleküler Biyoloji ve Genetik

AZA Bursuna başvurmak için tıklayınız:

TAC SPOR KULÜBÜ “SPOR BURSU”

Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübü mezunlarımız tarafından 1995 yılında kurulmuş olup okulumuzun öğrencilerinin yıl boyunca düzenli olarak spor yapmasını ve bölgemiz sporuna katkı vermeyi amaçlamaktadır. Spor kulübümüzün faaliyetleri mezunlarımızın gönüllülük esasında dayanan katkılarıyla yürütülmektedir. Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübü ayrı tüzel kişiliğe sahip olmakla birlikte TAC Mezunlar Derneği ile ayrılmaz bir bütündür. Okulumuzda okumaya hak kazanan ancak okuyabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs imkanı yaratmak mezunlarımızın en önemli amaçlarından birisidir.

Bu kapsamda verilen burslardan birisi “Spor Bursu”dur. Her yıl TAC’de okumaya hak kazanan öğrenciler arasından seçilen belli sayıda öğrenciye sağlanan Spor Bursu’na başvurmak için tıklayınız…

https://forms.gle/mNvnLNaSMj4La7hu5