TAC Mezunlar Derneği Bursları

TAC Mezunlar Derneği’nin verdiği burslar 3 gruptadır:

1- Tuğla Bursu (LGS sınavı ile okula ilk girişte verilir)

2- Dinamik Burs

3- Üniversite Bursu

Burs şartları ve başvuru linkleri aşağıdadır.

TUĞLA BURSU

● TAC Mezunlar Derneği ‘Tuğla Bursu’, LGS sınavında başarılı olarak Tarsus Amerikan Koleji’nde okumaya hak kazanan ve okumak için maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere 5 yıl boyunca verilen ve okul ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız eğitim
bursudur.

● Başvurular Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği’nin www.tac-alumni.org sayfasından online olarak yapılır. Son başvuru tarihi okulun kayıt takvimine göre ilk kesin kayıt tarihinden önce tamamlanacak şekilde her yıl web sayfasında açıklanır. 2021 yılı kayıt takvimine göre birinci ön kayıt dönemi 01-05 Temmuz 2021 tarihleri arasındadır.

● Başvurular; başarı ve ihtiyaç kriterleri esas alınarak; TAC Mezunlar Derneği, Tarsus Amerikan Koleji Okul İdaresi ve Sağlık Eğitim Vakfı temsilcilerinden oluşan ‘Tuğla Burs Komisyonu’ tarafından karara bağlanarak yönetim kurulunca onaylanır.

● Öğrencinin sınıfta kalması ya da disiplin cezası alması durumunda burs kesilir.

Tuğla Bursuna başvurmak için tıklayınız:

DİNAMİK BURSLAR

● TAC Mezunlar Derneği Dinamik burslarına; derneğimizin asil veya doğal üyelerinin, maddi destek olmaksızın Tarsus Amerikan Koleji ve SEV İlköğretim Okulu’nda okuma şansı olmayan çocukları için başvurulabilir.

a-) Doğal Üye: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, en az on sekiz yaşında olan ve TAC, Talas, Tarsus-SEV okullarından birinde en az bir öğretim yılı okumuş olanlardır. Doğal üyeler, asil üye statüsünü kazanmaları koşuluyla dernek merkez ve şube organlarına seçme, seçilme ve genel kurula katılma hakkını da kazanırlar.

b-) Asil Üye: Doğal Üyelik koşullarına sahip olup, yıllık üyelik aidatını ödeme koşulu ile birlikte, bu tüzükte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getiren gerçek kişiler ile yine medeni hakları kullanma ehliyetine sahip yıllık üyelik aidatını ödeme koşulu ile birlikte, bu tüzükte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişilerdir.

● Dinamik Burs bir yıl için tahsis edilir. Devamı için yeniden başvurulabilir. Ancak; burs imkanından daha fazla üyemizin yararlanabilmesi için daha önceden burs almamış olanlara öncelik verilir.

● İhtiyaç kriterini karşılayan adaylar arasında yapılacak olan değerlendirme sonucunda okul eğitim ücretinin en fazla üçte biri kadar burs tahsis edilebilir.

● Başvurular TAC Mezunlar Derneği’nin www.tac-alumni.org web sayfasında ilgili formun doldurulmasıyla derneğe yapılır.

● Halen okullarımızda okumakta olan öğrencilerin bir sonraki eğitim dönemi için başvurusu 2020-2021 öğretim yılı için 01.07.2020 – 15.07.2020 tarihleri arasında yapılır.

● Başvurular TAC Mezunlar Derneği’nin www.tac-alumni.org web sayfasında ilgili formun doldurulmasıyla derneğe yapılır.

Dinamik Bursa başvurmak için tıklayınız

TAC MEZUNLAR DERNEĞİ ÜNİVERSİTE BURSLARI

TAC Mezunlar Derneği Üniversite burslarına; yüksek okul ve üniversitelerde okuyan derneğimizin doğal veya asil üyeleri başvurulabilir.

a-) Doğal Üye: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, en az on sekiz yaşında olan ve TAC, Talas, Tarsus-SEV okullarından birinde en az bir öğretim yılı okumuş olanlardır. Doğal üyeler, asil üye statüsünü kazanmaları koşuluyla dernek merkez ve şube organlarına seçme, seçilme ve genel kurula katılma hakkını da kazanırlar.

b-) Asil Üye: Doğal Üyelik koşullarına sahip olup, yıllık üyelik aidatını ödeme koşulu ile birlikte, bu tüzükte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getiren gerçek kişiler ile yine medeni hakları kullanma ehliyetine sahip yıllık üyelik aidatını ödeme koşulu ile birlikte, bu tüzükte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişilerdir.

Üniversite Bursları bir yıl için tahsis edilir. Gündelik harcamaları karşılamaya yönelik olup okul ücretini kapsamaz. Devamı için yeniden başvurulabilir. Ancak; burs imkanından daha fazla üyemizin yararlanabilmesi için daha önceden burs almamış olanlara öncelik verilir. Üniversite Bursları yüksekokulun bitirilmesini takip eden 2 yıl ödemesiz olmak üzere, kaç yıl destek alınmış ise, o kadar süre içerisinde geri ödenir. Bununla ilgili olarak öğrenci ve velisinden bir taahhütname alınır.

Başvurular TAC Mezunlar Derneği’nin www.tac-alumni.org web sayfasında ilgili formun doldurulmasıyla derneğe yapılır. Başvurular, en geç 15 Ağustos tarihine kadar yapılmalıdır.

Yurtiçi Üniversite burs miktarı 2020/21 dönemi için iki tip olup;

1. Aylık 350 TL 9 ay boyunca ödenir.

2. Aylık 700TL  9 ay boyunca ödenir.

Yurtdışı Üniversite burs miktarı aylık 1500 TLdir ve 9 ay boyunca ödenir.

TAC MEZUNLAR DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ ÜNİVERSİTE BURSU

Yukarıda belirtilen üniversite bursları kriterlerini yerine getirmekle birlikte, Ankara’da eğitimini sürdürmeyi planlayan üyelerimizin başvurabileceği ve derneğimizin Ankara Şubesinin katkılarıyla oluşturulan burstur.

Burs miktarı 2021/22 dönemi için aylık 700 TL olup, 9 ay boyunca ödenir.

CEMİLE AKSOY ODTÜ BURSU

Yukarıda belirtilen üniversite bursları kriterlerini yerine getirmekle birlikte, ODTÜ’de eğitimini sürdürecek kız öğrencilerin başvurabileceği ve mezunumuz Ataman Aksoy’un desteğiyle oluşturulan burstur. Seçilen öğrencinin üniversite eğitimi boyunca devam eder. Öğrenci her yılın değerlendirme sonuçlarıyla birlikte derneğe başvurur.

Burs miktarı 2021/22 dönemi için aylık 750 TL olup, 9 ay boyunca ödenir ve dernek yönetim kurulunca günün şartlarına göre her yıl yeniden belirlenir.

Üniversite Bursuna başvurmak için tıklayınız: