TAC MEZUNLAR DERNEĞİ VİZYONU
Tüm üyeler arasındaki kaynaşma ve dayanışmayı sağlayarak, maddi ve manevi ihtiyaçlarında başvurabilecekleri, sürdürülebilir bir güce ulaşmak.

TAC MEZUNLAR DERNEĞİ MİSYONU
– TAC camiasına hizmet etmek,
– TAC’nin sürekliliğini sağlamak,
– Bulunduğu topluma hizmet etmek,

TAC ve SEV Öğrencilerinin;
– Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip,
– Özgüvenli,
– İngilizce’ye ana dili kadar hakim,
– Öğrenmekten yaşam boyu kopmayan bireyler yetiştirmek.