VİZYON

TAC Mezunlar Derneği, her zaman Tarsus Amerikan Koleji, Talas Amerikan Ortaokulu ve Özel Tarsus-SEV İlköğretim Okulu mezunlarının oluşturduğu bütünün kurumsal bir parçası olacaktır.

Bu okulların mezunlarına, çalışanlarına ve öğrencilerine hizmetini sürdürecektir.Dernek tüm organları ile sadece üyelerine değil, tüm camiamıza hizmet etme hedefini daima muhafaza edecektir.

MİSYON

Mezunlarımıza ve Okulumuza sürdürülebilir değerler kazandırmak temel amacımızdır; bu uğurda misyonumuzun ana unsurları:

  • Mezunlarımız ve tüm TAC camiası arasında iletişim, dayanışma ve sosyal bağları güçlendirmek ve geliştirmek;
  • TAC’nin Türkiye’nin önde gelen okullarından biri olarak sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde, Mezunlar ve Okul arasında köprü olarak, maddi ve manevi destek vermek;
  • TAC değerlerini ve geleneklerini, Derneğe emanet edilmiş kaynakları ve varlıkları korumak  ve  güçlendirerek  geliştirmek ve ileriye taşımak;
  • İçinde yaşadığımız topluma yararlı katkılar sağlamak ve TAC kimliğinin toplum içinde özgün ve özenilir bir konuma yükselmesi için çaba göstermektir.

DEĞERLER

  • TAC sevgi ve saygısı: Okulumuza, mezunlarımıza ve tüm TAC camiasına olan derin sevgi ve saygımız ana dayanağımızdır.
  • Dayanışma:  Stickler merdivenlerinde birlikte BOM çekmenin coşkusuyla güçlenir, TAC camiasının tümünü kapsayıcı bir duruşla birbirimize arka çıkar, destek oluruz.

Önderlik:  İçimizdeki Liderlik birikimi, bize hayatın her alanında çağdaş, demokratik, yenilikçi, ilerici ve özgür iradeyi öne çıkaran bir yaklaşımla hem bugüne, hem de geleceğe Atatürk’ün izinde yol açarak, kılavuzluk etmemizi sağlar; TAC’nin tüm toplum nezdinde örnek teşkil edecek kimliğini  korumamız için yönlendirir.