Dünya Kadınlar Günü
08/03/2023
14 Mart Tıp Bayramı
14/03/2023

Tarsus Amerikan Koleji Mezunları Derneği Olağan Genel Kurul’umuz 02 Nisan 2023 saat 12.00’de “Tarsus Amerikan Koleji Misaki Milli Kampüsünde bulunan Dernek Merkezinde ”
aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı aynı gündemle 08 Nisan 2023 tarihinde, aynı adreste ve saat 12.00’de gerçekleştirilecektir.
Saygılarımızla

TAC Mezunlar Derneği

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı duruşu
  3. Divan Heyetinin seçilmesi
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması
  5. Bütçe, gelir-gider tablolarının incelenmesi
  6. Yönetim Kurulunun ibrası hususunun oylanması
  7. Denetim Kurulunun ibrası hususunun oylanması
  8. Genel Kurul İç Yönetmeliği’nin görüşülüp, oylanması
  9. Yeni Yönetim, Denetleme Kurulu ve Onur Kurullarının ayrı ayrı seçilmesi
  10. 2023/2025 dönemi faaliyetleri ile ilgili genel görüşme
  11. Dilek ve temenniler
  12. Kapanış