Bayrağımız ve Flamamız Tarsus Adana ardından şimdi Ankara’da
01/04/2023
TAC’68 Aydın Nurhan’dan Yeni Kitap
04/04/2023

Tarsus Amerikan Koleji Mezunları Derneği Olağan Genel Kurulumuz 8 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 12.00’de “Tarsus Amerikan Koleji Misaki Milli Kampüsünde bulunan Dernek Merkezinde ”
aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Saygılarımızla

TAC Mezunlar Derneği

GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan Heyetinin seçilmesi
4- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması
5- Bütçe, gelir-gider tablolarının incelenmesi
6-Yönetim Kurulunun ibrası hususunun oylanması
7-Denetim Kurulunun ibrası hususunun oylanması
8- Genel Kurul İç Yönetmeliği’nin görüşülüp, oylanması
9-Yeni Yönetim, Denetleme Kurulu ve Onur Kurullarının ayrı ayrı seçilmesi
10- 2023/2025 dönemi faaliyetleri ile ilgili genel görüşme
11- Dilek ve temenniler
12- Kapanış