TAC Tanıtım gününe davetlisiniz; 20 Mart Cuma Antakya Savon Otel‏
19/03/2015
Adana Son Cuma
23/03/2015

Değerli mezunlarımız;

Derneğimizin her iki yılda bir yaptığımız olağan genel kurulu 21 Mart

2015 Cumartesi günü saat 11:00’de okulumuzda gerçekleşecektir.

Çoğunluk sağlanamaz ise toplantı 28 Mart Cumartesi 11’00de yapılacaktır.

Hepinizin bu önemli birlikteliğe katılımını bekliyoruz. Genel

kurulumuzun resmi çağrı metni bu mailin en altındadır.

Genel kurulumuzda derneğimizin geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiği

faaliyetleri değerlendirecek, önümüzdeki dönemde yürütülecek

faaliyetlere yön verecek ve bu dönem dernek organlarında görev yapacak

olan mezunlarımızı seçeceğiz.

Derneğimiz genel merkez ve Ankara, İstanbul ve Adana şubelerinden

oluşuyor. Ayrıca İzmir’de temsilciğimiz var. Amerika Birleşik

Devletlerinde, Avrupa’da ve Kanada’da bir araya gelen mezun

gruplarımız var. Camiamıza yönelik faaliyetleri sürdürmek için

özveriyle gönüllü olarak çalışan çok değerli mezunlarımız var.Derneğimizin faaliyetleri giderek artıyor. Geleceğin mezunları olan

öğrenci kardeşlerimize yönelik yaptığımız burs projelerimizin yanı

sıra mezunlarımıza yönelik çok sayıda proje üzerinde çalışmalarımız

devam ediyor. Homecoming, Bizletter, Kariyer Merkezi, Yayla Evi, TAC

Anı Evi, Mezun buluşmaları bunlardan bazıları. İstanbul’da ‘The Club’

hayalimiz yeniden canlandı. Yeni seçilen İstanbul Şubesi ekibi bu

konuda genel merkezle koordineli bir şekilde gece gündüz yoğun bir

çalışma yürütüyor. Ayrıca mezunlarımızı ileri yaşlarda bir araya

getirebilecek bir imkan yaratabilmeyi hedefleyen ‘2. Bahar’ projesi

üzerinde çalışmalar sürüyor.Genel kurulumuzda ayrıca derneğin bünyesinde burs, mezunlarımıza

yönelik Club, 3. Bahar ve diğer çeşitli projeler için fon üretimi,

yaratılmış olan kaynağın muhafazası ve değerlendirilmesi amacıyla

ileride bir vakıf kurulabileceği konusu da görüşülecek.Tüm bu faaliyetleri sürdürebilmek ve yenilerini eklemek için daha

fazla mezun gücüne ihtiyaç var. ‘Dernek çalışanları’ ekibini

genişletebilmek ve nöbet değişimi ve taze kan sağlayabilmek amacıyla

genel kurula katılarak dernek kurullarında sorumluluk almanız için tüm

mezunlarımızı 28 Mart 2015 günü TAC Mezunlar Derneği Olağan Genel

Kuruluna bekliyoruz.

Sevgi ve SaygılarımızlaTAC MEZUNLAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULUGENEL KURUL DUYURUSUTarsus Amerikan Koleji Mezunları Derneği   Olağan Genel Kurul’u 21

Mart 2015 Cumartesi günü saat 11.00’de “Tarsus Amerikan Koleji

Toplantı Salonunda” aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk

sağlanamadığı takdirde, toplantı aynı gündemle 28 Mart 2015 Cumartesi

günü, aynı adreste ve saat 11.00’de gerçekleştirilecektir.SaygılarımızlaGÜNDEM:1-  Açılış ve yoklama2-  Saygı duruşu3-  Divan Heyetinin seçilmesi4-  Faaliyet ve  Denetleme Kurulu raporlarının okunması5-  Bütçe, gelir-gider tablolarının incelenmesi ve ibraları6-  Yeni Yönetim, Denetleme Kurulu ve Onur Kurullarının seçilmesi7-  Dernek Tüzüğünde Değişiklik Hususunun görüşülmesi ve oylanması:4.Madde'ye k bendi olarak şu ibarenin eklenmesi "Burs, The Club, 2.

Bahar ve diğer çeşitli projeler için fon üretimi, muhafazası ve

değerlendirilmesi amacıyla Dernek Vakıf Kurucusu olabilir, Vakıf

kurabilir, kurulmuş bir Vakfa üye olabilir"8- 2015-2016 dönemi faaliyetleri ile ilgili genel görüşme9-  Dilek ve temenniler10-  Kapanış