Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Turgut Yeğenağa Genel Müdür Oldu
23/01/2020
Necati Güler’e Ödül
27/01/2020

Değerli Mezunlarımız,

Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 12:00 de Tarsus Amerikan Koleji toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı aynı gündemle, 8 Şubat 2020 Cumartesi günü, aynı adres ve aynı saatte gerçekleştirilecektir. 

Tüm mezunlarımızın katılımını bekliyoruz. 

GÜNDEM:

1- Açılış, yoklama

2- Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması

3- Divan Başkanlığının seçilmesi,

4- Dernek tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve oylanması

5- Dilek ve temenniler

6- Kapanış.

Saygılarımızla…

Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği