TAC Mezunlar Derneği Genel Kurul Toplantısı Tarih Değişikliği

TAC Mezunlar Derneği Genel Kurul Duyurusu
29/03/2021
Hatice Utkan Özden’den Güzel Haber
08/04/2021

Değerli Mezunlarımız,

Son açıklanan pandemi tedbirleri kapsamında Mersin ilinde haftasonu bütünüyle sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmesi nedeniyle, daha önce ilan edilen toplantı tarihlerinin ve çağrısının aşağıdaki gibi revize edilmesine karar verilmiştir.

Tarsus Amerikan Koleji Mezunları Derneği Olağan Genel Kurul’umuz 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 12.00’de “Tarsus Amerikan Koleji Misaki Milli Kampüs’ te bulunan Derneğimizde” aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı aynı gündemle 22 Nisan 2021 Perşembe günü, aynı adreste ve saat 12.00’de gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla

TAC Mezunlar Derneği

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama

2- Saygı duruşu

3- Divan Heyetinin seçilmesi

4- Yonetim Kurulu Faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması

5- Bütçe, gelir-gider tablolarının incelenmesi

6-Yönetim Kurulu’nun ibrasi hususunun oylanması

7-Denetim Kurulu’nun ibrasi hususunun oylanması

8- Derneğe bagli olarak çalışacak bir iktisadi işletme kurulması hususunun görüşülmesi, oylanması, kurulmasina karar verilmesi halinde, kurulus is ve islemleri için seçilecek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

9-Yeni Yönetim, Denetleme Kurulu ve Onur Kurullarının ayri ayri seçilmesi

10- 2021-2023 dönemi faaliyetleri ile ilgili genel görüşme

11- Dilek ve temenniler

12- Kapanış

Not:Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına riayet edilecektir.