TAC ECHO Onur Can Coşar İçin Sahnedeydi.
22/12/2014
Mersin Yılın Son Cuması
24/12/2014

Tarsus Amerikan Koleji Mezunları Derneği Ankara Şubesi  Olağan Genel Kurul’u 11 Ocak 2015 Pazar günü saat 12.00’de “Reşat Nuri Sokak 47/2,Yukarı Ayrancı,Ankara” adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı aynı gündemle,18 Ocak 2015 Pazar günü, aynı adreste ve saat 12.00’de gerçekleştirilecektir.

 

 

Saygılarımızla

 
 TAC Mezunlar Derneği

 Ankara Şubesi

 

 
 

GÜNDEM

 

1-    Açılış ve Yoklama

 

2-    Divan Heyetinin Oluşturulması

 

3-    Geçmiş Dönem Yönetim ve Faaliyet

 

Raporlarının Okunması

 

4-    Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası

 

5-    Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

 

6-    Dilek ve temenniler

 

7-    Kapanış