TAC Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

TAC Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu
02/06/2021
TAC Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurul Sonuç Duyurusu
25/06/2021

TAC Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli Mezunlarımız,

Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurulumuz 17 Haziran 2021 Perşembe günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Haziran 2021 Perşembe günü, “Tarsus Amerikan Koleji Ali Bey Evi” bahçesinde saat 17.00 da aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla
TAC Mezunlar Derneği

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama

2- Saygı duruşu

3- Divan Heyetinin seçilmesi

4- Yonetim Kurulu Faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması

5- Bütçe, gelir-gider tablolarının incelenmesi

6-Yönetim Kurulu’nun ibrasi hususunun oylanması

7-Denetim Kurulu’nun ibrasi hususunun oylanması

8- Derneğe bagli olarak çalışacak bir iktisadi işletme kurulması hususunun görüşülmesi, oylanması, kurulmasina karar verilmesi halinde, kurulus is ve islemleri için seçilecek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

9-Yeni Yönetim, Denetleme Kurulu ve Onur Kurullarının ayri ayri seçilmesi

10- 2021-2023 dönemi faaliyetleri ile ilgili genel görüşme

11- Dilek ve temenniler

12- Kapanış

Not:Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına riayet edilecektir.

Tarsus Amerikan Koleji
Mezunlar Derneği