TAC Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

Egemen Eroğlu’dan(TAC’90) Güzel Bir Haber
23/05/2021
TAC Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu
18/06/2021

Değerli Mezunlarımız,

Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurul’umuz 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 17.00’da “Tarsus Amerikan Koleji Ali Bey Evi” bahçesinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı aynı gündemle 24 Haziran 2021 Perşembe günü, aynı adreste ve saat 17.00’de gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla

TAC Mezunlar Derneği

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama

2- Saygı duruşu

3- Divan Heyetinin seçilmesi

4- Yonetim Kurulu Faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması

5- Bütçe, gelir-gider tablolarının incelenmesi

6-Yönetim Kurulu’nun ibrasi hususunun oylanması

7-Denetim Kurulu’nun ibrasi hususunun oylanması

8- Derneğe bagli olarak çalışacak bir iktisadi işletme kurulması hususunun görüşülmesi, oylanması, kurulmasina karar verilmesi halinde, kurulus is ve islemleri için seçilecek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

9-Yeni Yönetim, Denetleme Kurulu ve Onur Kurullarının ayri ayri seçilmesi

10- 2021-2023 dönemi faaliyetleri ile ilgili genel görüşme

11- Dilek ve temenniler

12- Kapanış

Not:Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına riayet edilecektir.

Tarsus Amerikan Koleji
Mezunlar Derneği